VOLKEREN VAN VREDE

Toen de Gemeenschap de wereld van de migranten leerde kennen, ontdekte ze daar een grote vraag naar vriendschap en het delen van waarden. Na de dood van Jerry Essan Masllo, een jonge Zuid-Afrikaanse vluchteling die in 1989 werd vermoord in Villa Literno, ontstond Volkeren van vrede, een plaats waar oude en nieuwe Europeanen samenkomen om zich in te zetten voor een nieuw Europa. Ze laten zien dat samenleven niet alleen mogelijk, maar ook mooi is. Zelfs in een geglobaliseerde wereld en in situaties waarin steeds meer gesproken wordt over oorlogen en conflict.
Volkeren van vrede is uitgegroeid tot een beweging van mensen van 120 verschillende nationaliteiten. Het project richt zich op solidair en vreedzaam burgerschap, uitgedrukt door het Manifest. Moedig een weg gaan van verwelkoming en integratie, en als mensen van verschillende talen en religies samenleven werpt vruchten af. Het brengt een klimaat van menselijkheid en is een investering in een betere toekomst voor iedereen. Zo groeit er een weefsel van relaties, ontmoetingen en gedeelde ervaringen. De religieuze feesten van de een en van de ander worden samen gevierd, zoals Pasen, Kerstmis, Ramadan. Het wordt 'gewoon' om samen te leven op basis van respect en solidariteit en elkaar beter te leren kennen.
De leden van Volkeren van vrede zetten zich persoonlijk in voor de integratie van nieuw aangekomen migranten, maar ook voor de dienst aan de ouderen. Ze werken mee aan het Kerstmaal en zijn actief als vrijwilliger in de ontvangstcentra voor arme Italianen en vreemdelingen.