LUDZIE POKOJU

W spotkaniu ze światem imigrantów Wspólnota dostrzegła silną potrzebę przyjaźni i współdzielenia wartości obywatelskich. Po śmierci Jerry'ego Essana Masllo, młodego uchodźcy z RPA, zabitego w 1989 roku w Villa Literno, narodził się ruch Ludzie Pokoju. Jest on miejscem spotkań starych i nowych Europejczyków, którzy jednoczą się, aby nakreślić nową wizję Europy i świadczyć, że życie razem jest możliwe i piękne – nawet w obliczu zglobalizowanego i pogrążonego w kryzysie świata, w którym coraz częściej mówi się o wojnach i konfliktach.

Ludzie Pokoju skupiają dziś osoby ze 120 różnych narodowości wokół projektu solidarnego i pokojowego obywatelstwa, wyrażonego w Manifeście. Odważnie wkraczając na drogę akceptacji i integracji, owocnego współistnienia ludzi różnych języków i religii, tworzą oni kulturę, która zmienia klimat między ludźmi i stanowi inwestycję w lepszą przyszłość dla wszystkich. W ten sposób tworzy się strukturę relacji, spotkań, wspólnych doświadczeń; celebruje się nawzajem swoje święta religijne, np. Wielkanoc, Boże Narodzenie, Ramadan, budując kulturę wspólnego życia w oparciu o szacunek i solidarność, oraz promując poznawanie siebie nawzajem.

Członkowie ruchu Ludzie Pokoju osobiście angażują się w ułatwianie integracji nowo przybyłym, ale także wspierają osoby starsze, współpracują podczas obiadów świątecznych, jak również pomagają w centrach przyjęć dla ubogich i obcokrajowców.