La Carta de drets de la gent gran i de deures de la comunitat. Del blog “Visca els ancians!”

La pandèmia de la covid-19 ha tingut conseqüències terribles en la vida de la gent gran, amb un nombre molt elevat de morts en residències d'ancians, que han posat de manifest les deficiències d'un sistema assistencial basat en residències i poc o gens present al territori i als habitatges. Precisament per això, el setembre del 2020, la ministra de Salut italiana va crear una “Comissió per a la Reforma de l'assistència sanitària i sociosanitària a la gent gran”, i va nomenar Vincenzo Paglia com a coordinador.
Un dels primers actes de la Comissió, integrada per acadèmics i representants de diferents àmbits culturals, va ser preparar una Carta de Drets dels Ancians i de Deures de la Comunitat, perquè servís d'inspiració per a la reforma i promogués una nova visió de la vellesa. Aquests dies la Carta s'ha difós a nivell nacional a través de 300.000 exemplars de la revista Famiglia Cristiana. El document té l'ambició de promoure un canvi de paradigma, primer cultural i després organitzatiu i assistencial, per conscienciar no només sobre els drets de la gent gran, sinó també sobre els deures de la societat per acollir i millorar aquesta etapa de la vida.
La Carta estableix tres contextos en tres capítols: 1) el respecte a la dignitat de la persona anciana, 2) els principis i drets d'una atenció responsable, 3) la protecció per a una vida de relació activa. De les seves pàgines sorgeix una nova manera d'entendre la vellesa, que ja no s'entén com un temps “inútil” de la vida, sinó al contrari, com la fase de la generositat, la llibertat i el creixement interior. El document no es limita a formular un estàndard, sinó que aporta molts exemples concrets i s'enriqueix amb històries de vida, un material que prové de l'experiència de Sant'Egidio.  Aquesta presentació pretén demostrar el caràcter popular de la Carta i promoure la seva difusió i coneixement precisament perquè hi hagi una percepció diferent de la vellesa. També és voluntat de la Comissió que es difongui a nivell europeu i a les Nacions Unides, amb reunions i congressos a tots els nivells.

 

Aneu al blog “Visca els Ancians!” (IT)