El programa Bravo! ajuda els refugiats interns del nord de Moçambic

El programa Bravo! ha començat la primera campanya per inscriure al registre civil la població que fuig de les zones del nord de Moçambic a causa dels atacs de la guerrilla. Els refugiats provenen de la província de Cabo Delgado i han arribat, sovint només amb el que duen posat, a la ciutat de Pemba, on actualment hi ha uns 200.000 refugiats interns, que són acollits per famílies de diversos barris.
La campanya va començar el 2 de novembre de 2022 i es va dur a terme al barri de Josina Mache, situat al centre i de fàcil accés.

Les persones que han rebut certificats de naixement provenen de quatre districtes de la província de Cabo Delgado: Miudumbe, Mocimboa da Praia, Macomia i Quissanga. Es tracta de districtes que han estat fortament atacats per terroristes i dels quals ha fugit gran part de la població.
Des de primera hora del matí hi ha gent que fa cua: tothom necessita un certificat de naixement per recuperar els seus documents, que van perdre quan van fugir o van ser destruïts en els nombrosos incendis provocats pels atacs. Però, sobretot, aquest certificat serveix per poder inscriure els fills a l'escola. Parlem maconde o macua perquè el portuguès, tot i que és la llengua nacional, no l'entén tothom.

Moltes dones amb els seus fills mai s'havien inscrit al registre i gràcies a la campanya de Bravo! han pogut rebre un certificat de naixement per primera vegada. Entre els refugiats n'hi havia molts que no només no s'havien registrat mai, sinó que ni tan sols havien estat a l'escola. La taxa d'analfabetisme a la província de Cabo Delgado és la més alta de Moçambic i és del 52,4%, mentre que a tot el territori nacional és del 39,9%.
Durant el primer mes de la campanya es van lliurar 1.600 actes de naixement. Al voltant de la meitat eren certificats nous, mentre que la resta eren còpies de certificats que s'havien perdut.

Bravo! també ha començat les seves activitats d'inscripció al registre a tres maternitats de la ciutat de Pemba, per tal de garantir que les mares que han donat a llum puguin inscriure immediatament els seus fills.