news

Ontmoeting van paus Franciscus met vrouwen en families uit Jemen, Marokko en Iran, die in Italië verwelkomd werden door Sant'Egidio en de Pauselijke Caritas, voordat hij vertrok naar de Emiraten.

3 Februari 2019

Pope Francis

Deel Op

Voor zijn vertrek naar de Arabische Emiraten, waar hij zal deelnemen aan een interreligieuze ontmoeting, ontving paus Franciscus vanochtend in Casa Santa Marta een tiental personen uit verschillende landen in het Midden-Oosten - waaronder vrouwen uit Jemen, een Marokkaanse familie en een echtpaar uit Iran - christenen en moslims, die door de Pauselijke Caritas en de Gemeenschap van Sant'Egidio verwelkomd werden in Italië.

Tijdens de ontmoeting, die een familiair karakter had, groette de paus eenieder persoonlijk, waarbij hij de waarde van de integratie benadrukte waaraan de Gemeenschap vanaf de allereerste ontvangst werkt. Hij sprak in het bijzonder met jonge Jemenieten, die met de humanitaire corridors naar Italië gekomen waren, en die hem bedankten en beloofden dat zij bij de volgende ontmoeting Italiaans zullen spreken. Hij zei hen: "Blijf communiceren met jullie glimlach en behoud altijd deze vreugde".

Even later, na het Angelus, richtte hij de aandacht op Jemen, en deed een oproep "aan de belanghebbenden en aan de internationale gemeenschap om met urgentie te werken aan de naleving van de akkoorden, de distributie van voedsel te verzekeren en te werken aan het welzijn van de bevolking. Ik vraag iedereen te bidden voor onze broeders en zusters in Jemen".Ontmoeting van paus Franciscus met vrouwen en families uit Jemen, Marokko en Iran, die in Italië verwelkomd werden door Sant'Egidio en de Pauselijke Caritas, voordat hij vertrok naar de Emiraten.
Ontmoeting van paus Franciscus met vrouwen en families uit Jemen, Marokko en Iran, die in Italië verwelkomd werden door Sant'Egidio en de Pauselijke Caritas, voordat hij vertrok naar de Emiraten.
Ontmoeting van paus Franciscus met vrouwen en families uit Jemen, Marokko en Iran, die in Italië verwelkomd werden door Sant'Egidio en de Pauselijke Caritas, voordat hij vertrok naar de Emiraten.