BRAVO! Op weg naar meer dan 5000 inschrijvingen van kinderen in het westen van Burkina Faso. Ook u kunt helpen!

Een kind dat bij de geboorte niet wordt ingeschreven is als een kind dat niet bestaat. Het kan niet nar school, heeft geen papieren en is een gemakkelijke prooi van mensenhandelaars. Zo'n kind kan tot slaaf gemaakt worden of verkocht worden om oorlog te voeren. Meer dan 230 miljoen kinderen onder de vijf jaar bevinden zich in deze situatie. Dat mogen we niet accepteren. Daarom hebben wij het programma Bravo! in het leven geroepen, voor gratis geboorteregistratie in Afrika.

Hoe werkt het?
In de dorpen waar geen loket voor persoonsregistratie is, verzorgen onze vrijwilligers tijdelijke 'stations' met gratis registratiedagen, in samenwerking met rijksambtenaren.
Zodra de mensen uit het dorp erover horen, komen velen zich melden: moeders met kinderen en zelfs volwassenen die nooit papieren hebben gehad. 

In 2015 zijn we begonnen ook inschrijvingsloketten te openen in onze gezondheidscentra. Zo kunnen ook kinderen die daar geboren worden of vaccinaties ontvangen direct een geboortecertificaat ontvangen. Een kleine revolutie!

Voor de gezinnen is registratie altijd gratis. Wij voorzien in de kosten.
Tot nu toe hebben we alleen al in Burkina Faso 14.800 pasgeborenen ingeschreven. Het inschrijven van een kind kost heel weinig: twee euro!

Wat doen we met het geld?
Met het ingezamelde geld zorgen we dat re inschrijving gratis is, zodat niemand afhaakt.
Met uw hulp bekostigen we het openen van de loketten in de gezondheidscentra en de benodigde apparatuur.

In 2018 hebben we registratiekantoren geopend in alle gezondheidscentra van Boulkiemdé, een provincie vna Burkina Faso ten westen van de hoofdstad Ouagadougou, waar ongeveer een half miljoen mensen wonen. Sinds enkele maanden zijn er 97 registratiecentra open. danzij deze campagne kunnen we nog eens 5.000 kinderen inschrijven en al diegenen die er geboren worden of een vaccin krijgen een certificaat geven.
Onze droom is dat we aan alle pasgeborenen een certificaat kunnen geven, om te beginnen in deze provincie.

2 euro om niet onzichtbaar te zijn, om een burger te worden zoals zovelen, zoals jij en ik

STEUN ONS MET UW GIFT 

GEEF ONLINE VIA FACEBOOK