VREDE

Conflict en armoede zijn voor de Gemeenschap van Sant'Egidio nauw met elkaar verbonden. Oorlog is de 'moeder van alle armoede' en vernietigt de toekomst van hele volkeren. In een conflict is de burgerbevolking het eerste slachtoffer, dat in de tang zit tussen de tegengestelde partijen. De burgers die het meest getroffen worden zijn de armen die door niemand verdedigd worden. Vaak zijn ze slachtoffer van het geweld van beide zijden. Sant'Egidio heeft de spirituele overtuiging dat de oorlog een kwaad is. Dat het niet het onontkoombare lot is van de menselijke geschiedenis en dat vrede altijd mogelijk is. We moeten wegen vinden om vrede te bewerkstelligen, ook als dat kronkelige wegen zijn. De kracht voor deze inspanningen van de Gemeenschap vindt zijn oorsprong in de wil tot vrede van de volkeren die gegijzeld zijn door oorlog en geweld en waar politieke bemiddeling geen uitweg biedt.

De inzet voor de vrede komt voort uit de liefde voor de armen. Sant’Egidio heeft haar eerste stappen op het internationale vlak gezet in de jaren 80 van de vorige eeuw in Mozambique, waar een burgeroorlog tot een miljoen doden had geleid. Daarna werd de Gemeenschap actief in heel Afrika, op de Balkan en in Latijns-Amerika. De inzet voor de vrede door de Gemeenschap kent inmiddels geen grenzen meer.

Dankzij deze inspanningen is de Gemeenschap van Sant'Egidio een onafhankelijke en gezaghebbende internationale speler geworden, die erkend en gewaardeerd wordt door verschillende staten en internationale organisaties. Als de 'VN van Trastevere' heeft de Gemeenschap, dankzij haar belangeloze werk, geloofwaardigheid opgebouwd en het vermogen om tussenbeide te komen op terreinen die in het algemeen voorbehouden zijn aan politici en diplomaten, en dat terwijl het geen professionele diplomaten zijn, maar mensen die zich op alle niveau's inzetten voor de dialoog. Dit vermogen is opgebouwd dankzij een netwerk van contacten en uitwisselingen waar telkens de landen in conflict centraal gesteld worden, en vooral de vergeten landen en de dromen en de hoop op vrede die uit de hele wereld komen.

Laatste nieuws