WERELD

Vrede is het centrale thema van de ontmoetingen van de Sant'Egidio-delegatie met VN-leiders. Voorzitter Marco Impagliazzo zal vandaag de Veiligheidsraad toespreken

Het bezoek aan de Verenigde Naties van een delegatie van de Gemeenschap onder leiding van Marco Impagliazzo is aan de gang in New York. Tijdens de eerste ontmoeting heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, zijn oprechte bewondering uitgesproken voor het trouwe en geduldige werk van de Gemeenschap in de crisisscenario's van de wereld, met name in Afrika: "De VN heeft jullie nodig voor vrede".

Het relaas van Gutteres over de vredesinitiatieven van de Gemeenschap in Zuid-Soedan, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek wekte grote belangstelling. Marco Impagliazzo herhaalde de geest van complementariteit waarmee Sant'Egidio elke dag werkt aan vrede in harmonie met de Verenigde Naties.

"De Gemeenschap blijft in crisissituaties, zelfs wanneer de scenario's geblokkeerd lijken. Het vergt geduld, tijd en luisteren naar de realiteit om positieve resultaten te bereiken, want vrede is een ambacht". Het bezoek werd vervolgd met een ontmoeting met de ondersecretaris-generaal, Li Junhua uit China, die aan het hoofd staat van UN DESA, het directoraat dat zich bezighoudt met economische en sociale ontwikkeling. Aan hem werden de programma's DREAM en Bravo! gepresenteerd, die in verschillende Afrikaanse landen actief zijn.

Ambassadeur Li sprak zijn oprechte waardering uit voor deze programma's, die een positieve impact hebben op de sociale en gezondheidsontwikkeling in Afrikaanse landen en ingrijpen in de echte problemen van mensen. Om deze redenen riep hij op tot een intensievere samenwerking op het terrein met de Verenigde Naties. Daarna had de delegatie een ontmoeting met de Canadese ondersecretaris-generaal, Elisabeth Spehar, die aan het hoofd staat van de Commissie voor Vredesopbouw, met wie ze het perspectief van vredesopbouw en vredeshandhaving in crisisgebieden bespraken, te beginnen met de rol van het maatschappelijk middenveld en religieuze gemeenschappen.