INTERRELIGIEUZE EN OECUMENISCHE DIALOOG

Voor de Gemeenschap van Sant'Egidio bestaat de inzet voor de oecumene uit vriendschap, gebed en het zoeken naar wereldwijde eenheid onder de christenen.
Sinds de eerste Wereldgebedsdag voor de Vrede, die paus Johannes Paulus II in Assisi bijeenriep in 1986 was de Gemeenschap getroffen door de uitnodiging van de paus om "de boodschap van vrede te blijven verspreiden en de geest van Assisi te beleven". Sindsdien heeft de Gemeenschap jaarlijks een pelgrimage van de vrede georganiseerd in verschillende steden in Europa en ten zuiden van de Middellandse Zee. Deze ontmoetingen hebben vriendschappelijke banden voortgebracht tussen de vertegenwoordigers van verschillende religies en culturen.

Na twee ontmoetingen in Rome in 1987 and 1988 volgde in september 1989 de bijeenkomst 'War Never Again' in Warschau, vijftig jaar na de start van de Tweede Wereldoorlog. Daarna volgden Bari, Malta en de ontmoeting in Brussel getiteld 'Europa, Religies, Vrede', met als thema de Europese eenheid en de banden van Europa met het Zuiden van de wereld.
In 1993 kwam de pelgrimage aan in Milaan, waarna Assisi en Florence volgden.
Een bijzondere ontmoeting werd gehouden in Jeruzalem -  hart van het Heilig Land - in 1995 met als thema: "Samen in Jeruzalem: joden, christenen en moslims.
Na een conferentie in Rome en Padua/Venetië, volgde in 1998 een belangrijke bijeenkomst in Boekarest: 'Vrede is de naam van God: God, de mens, het volk'. Voor de eerste keer werd de ontmoeting georganiseerd samen met de Roemeens-Orthodoxe Kerk.
In 'Novo Millennio Ineunte' schreef Johannes Paulus II: "… we staan voor de grote uitdaging van de interrelgieuze dialoog die wij ook in deze nieuwe eeuw ter harte moeten nemen (…) De dialoog moet voortgezet worden."
In de jaren daarna volgden ontmoetingen in Genua (1999), Lissabon (2000), Barcelona (2001), Palermo (2002), Aken (2003), Milaan (2004), Lyon (2005), Washington (2006) en Assisi (2006), waar het 20-jarig jubileum van de historische ontmoeting in Assisi in 1986 werd gevierd.
In 2007 bevestigde paus Benedictus XVI in Napels opnieuw dat we: "Terwijl we de verschillen tussen de religies respecteren, allemaal geroepen zjin om te werken aan vrede en ons in te zetten om de verzoening tussen de volkeren te bevorderen. Dit is de ware 'geest van Assisi' die ingaat tegen elke vorm van geweld en tegen het misbruiken van religie als reden voor geweld. (…) De Katholieke Kerk wil het pad van de dialoog voortzetten om begrip te bevorderen tussen de verschillende culturen, tradities en vormen van religieuze wijsheid.”
'De beschaving van de vrede' was de titel van de ontmoeting in Cyprus in 2008.
In 2009, zeventig jaar na het begin van de Tweede Wereldoorlog, hield de 'geest van Assisi' halt in Krakau, de stad van Johannes Paulus II in Polen. De ontmoeting, getiteld 'De geest van Assisi in Krakau' vond plaats van 6 tot en met 9 september 2009.
In 2010 ging de 'geest van Assisi' naar Barcelona, Spanje. In tijden van angst, onzekerheid en verwarring, versterkt door de economische crisis en regionalie conflicten, zochten de religies naar nieuwe spirituele energie voor een wereld zonder visie en daardoor zonder toekomst. Er waren vele kardinalen aanwezig. Opmerkelijk was ook de oecumenische aanwezigheid, van het Patriarchaat van Moskou tot de Oecumenische Raad van Kerken, en leiders van de internationale Lutherse federatie en van de internationale Raad van Methodisten. Ook was er een belangrijke aanwezigheid van joden en moslims uit zestien verschillende landen, en van de grote Aziatische religies. In 2011 bereikte de 'geest van Assisi' München in Duitsland. De titel 'Samen leven – onze gezamenlijke lotsbestemming' herinnerde aan het belang van de band tussen de religies en de volkeren tegenover de uitdagingen van vrede en samenleven.
In 2012 was de bijeenkomst in Sarajevo, toen opnieuw in Rome (2013), Antwerpen (2014), in Tirana in Albanië (2015), o Assisi (2016), a Münster - Osnabrück (2017), n Rome in 2013, Antwerpen (2014), Tirana in Albanië (2015), Assisi (2016) en Münster - Osnabrück (2017). In 2018 was het Bologna om samen te bouwen aan 'Bruggen van vrede' en in 2019 in Madrid voor Vrede zonder grenzen. In Rome in 2020 was de bijeenkomst "Niemand redt zichzelf alleen. Vrede en broederschap", in 2021 "Broederschap onder de volkeren is de toekomst van de aarde", in 2022 "De schreeuw om vrede", van 10 tot 12 september 2023 vond de internationale ontmoeting van religies "Durf vrede aan" plaats in Berlijn. In 2024 is de bijeenkomst in Parijs (Frankrijk).

 

Recent nieuws