ACTES

Sant’Egidio i la defensa dels drets dels infants a tot el món

De les Escoles de la Pau al programa BRAVO, dels centres nutricionals a DREAM: la Comunitat treballa sense parar a favor de la infància

El 20 de novembre de 1989, fa exactament 34 anys l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció de l’ ONU  sobre els drets dels infants i els adolescents (Convention of the Rights of the Child).
Era la primera vegada que, provant d’harmonitzar les diferents experiències culturals i jurídiques,  s’afirmava de manera coherent els drets fonamentals que s’han de reconèixer per a tots els infants del món.
La Convenció es va convertir ràpidament en el tractat en matèria de drets humans que més estats van ratificar  . Actualment  formen part de la Convenció 196 estats. Des de llavors cada any, el 20 de novembre se celebra el Dia Mundial dels drets dels infants i els adolescents.

Els quatre principis fonamentals de la Convenció sobre els drets de la infància i l’adolescència són:

  • No discriminació (art. 2): els drets que sanciona la Convenció han de garantir-se a tots els menors, sense distinció de raça, sexe, llengua, religió, opinió de l’infant/adolescent o dels pares.
  • Interès superior (art. 3): en tota llei, norma, iniciativa pública o privada i en tota situació problemàtica ha de prevaldre l’interès de l’infant/adolescent.
  • Dret a la vida, a la supervivència i al desenvolupament de l’infant i de l’adolescent (art. 6): els estats han d’emprar els màxims recursos per protegir la vida i el sa desenvolupament dels infants, també a través de la cooperació internacional.
  • Escoltar les opinions dels menors (art. 12): preveu el dret dels infants a ser escoltats en tots els processos de decisió que els afecten, i el corresponent deure, per als adults, de tenir en compte les seves opinions. (font Unicef)

En els darrers anys les desigualtats han augmentat en diversos àmbits: des del canvi climàtic fins a l’educació, des de la salut mental fins a la lluita contra el racisme i la discrminació. Infants i joves estan fent sentir la seva veu sobre aspectes crucials per a la seva generació, i demanen als adults que construeixin un futur millor. Un exemple són les manifestacions Fridays For Future contra l’escalfament global i el canvi climàtic.

Des de la seva fundació, la Comunitat de Sant’Egidio, en la seva dedicació als més menuts, n’ha promogut els drets i ha fet front als complexos desafiaments que s’han anat plantejant. Els nostres programes per als infants oferim respostes concretes a molts drets que encara són negats. Avui, en ocasió del Dia mundial dels drets dels infants i els adolescents, volem destacar alguns d’aquests aspectes:

Mai més invisibles!

Segons l’article 7 de la Convenció sobre els drets dels infants, tot infant ha de ser “registrat immediatament en néixer, tenir un nom, una nacionalitat i, sempre que sigui possible, ha de conèixer els pares i ser criat pels pares”. Malgrat tot, al món un de cada quatre infants menor de 5 anys no està inscrit al registre civil (uns 230 milions d’infants). Com que no consten al registre civil se’ls neguen drets fonamentals com ara l’accés a l’educació i als drets civils, i això fa que siguin més vulnerables a abusos i al tràfic de persones. Per lluitar contra aquesta situació, la Comunitat de Sant’Egidio va llançar el programa BRAVO (Birth Registration for All Versus Oblivion) a Burkina Faso, Moçambic i Malawi, que està ajudant a reduir l’anonimat de milions de persones, sobretot infants.

A les llibreries ja podeu trobar “Nascere non basta”, un llibre que tracta la qüestió dels infants invisibles i del registre civil a l’Àfrica. És una obra que es basa en l’experiència del programa BRAVO.

El dret a la salut

L’article 24 de la Convenció afirma que tots els infants tenen dret a gaudir de bona salut, i això inclou l’accés a l’aigua potable, un ambient saludable, aliments, roba i atenció sanitària adequada.

El programa DREAM  s'ocupa de la salut dels infants africans, per tal que pugui créixer una generació sense el virus del VIH i la malnutrició. Gràcies a un pla de prevenció de la transmissió del virus de la mare al fill, més de 150.000 fills de mares seropositives han nascut sans. Per a més informació visita la web del  programa DREAM. D’altra banda, els centres nutricionals de la Comunitat acullen cada dia milers d’infants per garantir-los un creixement sa amb una alimentació equilibrada.

L'escola

L’article 28 recull el dret de tots els infants a rebre una educació. La Comunitat de Sant’Egidio sempre ha prioritzat aquest dret, especialment a les zones més deprimides del món. Actualment, les Escoles de la Pau, a 70 països, ofereixen gratuïtament suport escolar i educació en els principis de la pau i de la convivència gràcies al treball de voluntaris de la Comunitat. Per saber-ne més, visita la nostra web.

A més, gràcies al Programa d’apadrinaments, més de 7000 infants de 22 països tenen accés a l’educació, i poden cobrir les despeses de matrícula escolar, de llibres, de material didàctic i d’uniformes. Aquest programa no només ajuda els infants en els aspectes crucials de la seva vida, sinó que també és una ajuda fonamental per a les seves famílies.