Afghanistan: Sant'Egidio en Protestantse Kerken roepen op tot dringende humanitaire corridor

Erkenning van vluchtelingen die reeds in Italië en Europa zijn

"Europa moet optreden om de bescherming te waarborgen van degenen die vluchten uit Afghanistan, dat door de Taliban is heroverd. Duizenden mannen, vrouwen en kinderen riskeren hun leven enkel en alleen omdat zij geloofden in de waarden van democratie, vrijheid van meningsuiting en onderwijs.
Wij vragen ook Italië, dat als eerste land met succes heeft geëxperimenteerd met "humanitaire corridors", dit instrument over te nemen om de evacuatie van Afghaanse vluchtelingen te vergemakkelijken.

Al meer dan zes jaar werken wij, katholieken en protestanten, samen aan de totstandkoming van humanitaire corridors vanuit Libanon en dankzij een nieuw protocol met de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken starten wij de eerste "humanitaire corridor" voor 200 vluchtelingen uit de detentiecentra in Libië en maken wij tegelijkertijd de evacuatie van nog eens 300 vluchtelingen mogelijk.

Op basis van deze ervaring zijn wij bereid een soortgelijk project ten behoeve van de Afghaanse vluchtelingen uit te voeren en samen te werken met instellingen, lokale overheden en andere geledingen van de civiele samenleving die bereid zijn dit dringende humanitaire project te delen.

Ook de Afghanen die reeds in precaire omstandigheden in Europa leven, kunnen geholpen worden. Wij verzoeken alle Europese regeringen de uitzettingspraktijken die reeds voor honderden Afghaanse asielzoekers en vluchtelingen zijn afgekondigd, op te schorten en tevens de afgewezen aanvragen opnieuw te bekijken gezien de dramatische situatie ter plaatse.
Wij herhalen dat de morele en politieke kracht van Europa ook wordt opgebouwd door het waarborgen van rechten en humanitaire bescherming voor hen die vervolgd worden en reeds onder de tragedie van de oorlog hebben geleden." 

Marco Impagliazzo, Voorzitter van de Gemeenschap van Sant'Egidio
Luca M. Negro, Voorzitter van de Federatie van Evangelische Kerken in Italië
Alessandra Trotta, Moderator van de Waldenser Tafel