Afganistan: Sant'Egidio i Kościoły protestanckie apelują o pilne utworzenie korytarza humanitarnego

O uznawanie uchodźców przebywających już we Włoszech i Europie

„Europa musi działać w celu zagwarantowania ochrony tym, którzy uciekają z Afganistanu na nowo podbitego przez Talibów. W tych dniach tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci ryzykują życie ponieważ uwierzyli w wartości demokracji, wolność wyrażania siebie i nauki.

Prosimy również Włochy, które jako pierwsze z powodzeniem wprowadziły korytarze humanitarne, o przyjęcie tego narzędzia w celu ułatwienia ewakuacji afgańskich uchodźców.

Od ponad sześciu lat my, katolicy i protestanci, wspólnie pracujemy nad budową korytarzy humanitarnych z Libanu. Dzięki nowemu protokołowi z Ministerstwami Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych uruchamiamy pierwszy korytarz humanitarny dla 200 uchodźców z ośrodków detencyjnych w Libii, a jednocześnie umożliwiający ewakuację kolejnych 300 osób.

Opierając się na tym doświadczeniu, jesteśmy gotowi do realizacji podobnego projektu na rzecz uchodźców afgańskich, otwierając się na współpracę z instytucjami, administracją lokalną i innymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, które chcą włączyć się w ten pilny projekt humanitarny.

Możemy pomóc także tym Afgańczykom, którzy już przebywając w Europie żyją w bardzo trudnych warunkach. Prosimy wszystkie rządy europejskie o zawieszenie praktyk deportacji zasądzonych wobec setek Afgańczyków ubiegających się o azyl, a także o ponowne rozpatrzenie odrzuconych wniosków, biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację na tym obszarze.

Potwierdzamy, że moralną i polityczną siłę Europy buduje się również poprzez zagwarantowanie praw humanitarnych i ochrony tym, którzy są prześladowani i którzy już doświadczyli dramatu wojny”.

Marco Impagliazzo, przewodniczący Wspólnoty Sant'Egidio

Luca M. Negro, przewodniczący Federacji Kościołów Ewangelickich we Włoszech

Alessandra Trotta, moderatorka zarządu Kościoła Waldensów