Papież Franciszek powierza wspólnocie Sant'Egidio dom dla uchodźców przybyłych korytarzami humanitarnymi. Gest hojności wobec migrantów, za który jesteśmy głęboko wdzięczni

Komunikat Urzędu Dobroczynności Apostolskiej

Papież Franciszek postanowił powierzyć Wspólnocie Sant'Egidio dom podarowany mu przez Siostry Służebnice, aby mogła przyjąć w nim uchodźców przybywających do Włoch korytarzami humanitarnymi. Wspólnota SantEgidio jest głęboko wdzięczna Papieżowi i kard. Konradowi Krajewskiemu za ten gest hojności wobec migrantów, którzy przybędą do Włoch.

Potwierdza to w komunikacie jałmużnik papieski, kard. Konrad Krajewski:

„W odpowiedzi na zaproszenie Papieża Franciszka, który w encyklice Fratelli tutti przypomina wiele razy o potrzebie odpowiedniego przyjęcia migrantów i uchodźców uciekających przed wojnami, prześladowaniami oraz katastrofami naturalnymi, siostry ze Zgromadzenia Służebnic Miłosierdzia Bożego z Katanii zdecydowały o przekazaniu Ojcu Świętemu za pośrednictwem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej do bezpłatnego użytku domu, który znajduje się w Rzymie przy via della Pisana. 

Dom, noszący nazwę Villa Serena, stanie się domem schronienia dla uchodźców, zwłaszcza dla samotnych kobiet, dla kobiet z dziećmi i dla rodzin narażonych na skrzywdzenie, które przybywają do Włoch za pośrednictwem korytarzy humanitarnych. W budynku będzie można przyjąć do 60 osób, a jego głównym celem będzie przyjmowanie uchodźców w pierwszych miesiącach po przybyciu, a następnie towarzyszenie im w osiąganiu samodzielności związanej z pracą i zamieszkaniem.

Prowadzenie domu zostało powierzone Wspólnocie Sant’Egidio, która od 2015 roku organizuje korytarze humanitarne do Włoch dla uchodźców z Syrii, Rogu Afryki oraz ostatnio z Grecji, szczególnie z wyspy Lesbos. Do dzisiaj zostało przyjętych i włączonych w proces integracji społecznej ponad 2,6 tys. osób, z których dużą część stanowią nieletni".