HUMANITAIRE CORRIDORS

We vroegen ons af: hoe kan de dood op zee van duizenden mensen, onder wie veel kinderen, vermeden worden?

Ons antwoord: we creëren...

Humanitaire corridors voor vluchtelingen

Het betreft een pilotproject, gerealiseerd door de Gemeenschap van Sant'Egidio samen met de Federatie van Evangelische Kerken in Italië en de Waldenser Tafel, volledig zelfstandig gefinancierd.
De belangrijkste doelstellingen van het project zijn: het voorkomen van de bootreizen over de Middellandse Zee, die al tot zo'n groot aantal doden hebben geleid, waaronder vele kinderen; het verhinderen van de uitbuiting door mensenhandelaars die zaken doen met wie gevlucht zijn voor oorlog; het verlenen van legale toegang tot Italië aan mensen in "kwetsbare condities" (bijvoorbeeld, naast slachtoffers van vervolging, marteling en geweld, ook gezinnen met kinderen, ouderen, zieken, mensen met een beperking) door het verlenen van een humanitair visum en de mogelijkheid om vervolgens asiel aan te vragen.
Het is een veilige manier voor allen, omdat de uitgifte van humanitaire visa voorziet in de nodige controles van de zijde van de autoriteiten van het ontvangende land.

Wanneer zij zijn aangekomen in Italië, worden de vluchtelingen op kosten van onze organisaties ontvangen in instellingen of huizen. We leren hen de taal en schrijven kun kinderen in op school, om hun integratie in het aankomstland te bevorderen en helpen hen bij het zoeken naar werk.
Sinds februari 2016 zijn al meer dan 6.470 personen aangekomen: Syriërs op de vlucht voor de oorlog en vluchtelingen vanuit de Hoorn van Afrika en vanuit Griekenland.

Hoe werkt het?

De humanitaire corridors zijn vrucht van een intentieovereenkomst tussen de Gemeenschap van Sant'Egidio, de Federatie van Evangelische Kerken in Italië, de Waldenser Tafel en de Italiaanse regering.
De organisaties sturen vrijwilligers ter plaatse, die rechtstreeks contact opnemen met de vluchtelingen uit de bij het project betrokken landen en een lijst opstellen van mogelijke kandidaten om die door te sturen naar de Italiaanse consulaire autoriteiten, die na de controle van de zijde van het Ministerie van Binnenlandse Zaken humanitaire visa verstrekken met beperkte territoriale geldigheid, die dus alleen geldig zijn voor Italië. Eenmaal legaal en veilig in Italië aangekomen, kunnen de vluchtelingen asiel aanvragen.
Er zijn ook humanitaire corridors met Frankrijk en België.

Hoe wordt het gefinancierd?

De humanitaire corridoris worden volledig zelfstandig gefinancierd door de organisaties die de corridors hebben opgezet.

De humanitaire corridors in cijfers (IT)

Recente nieuwsberichten