Riccardi Andrea: na webu

Riccardi Andrea: na sociálních sítích

change language
nyní se nacházíte v: home - komunita kontaktnewsletterlink

Support the Community

  

KOMUNITA


 
verze pro tisk
Komunita Sant’Egidio vznikla v Římě v roce 1968 po II. vatikánském koncilu. Je to laické hnutí s více než 50000 členy, kteří se v Římě, v Itálii a ve více než 70 zemích světa na různých kontinentech zasazují o předávání evangelia a působí v dobročinné službě. Je to „veřejné sdružení laiků v církvi“. Různé Komunity po celém světě jsou navzájem spojeny tou samou spiritualitou a těmi samými základy, které charakterizují cestu Sant’Egidia:
 
Modlitba doprovází všechny Komunity v Římě a na celém světě a tvoří jejich základ. Je centrem a nejdůležitějším místem, na které se orientuje život Komunity.

Předávání evangelia je srdcem života Komunity a je zaměřeno na všechny, kteří hledají a ptají se po smyslu života.

Solidarita s chudými se uskutečňuje jako dobrovolná a nezištná služba v duchu evangelia a církve, která je „církví všech a především chudých.“ (Jan XXIII.)

Ekumenismus žije Komunita v přátelství, v modlitbě a v hledání jednoty mezi křesťany na celém světě.

Dialog ve smyslu II. vatikánského koncilu jako cesta míru a spolupráce mezi náboženstvími, jako způsob a metoda pro usmíření v konfliktech je dalším úkolem Sant’Egidia.
 
Jak vznikla
Komunita Sant’Egidio vznikla v Římě v roce 1968 z iniciativy tenkrát méně než dvacetiletého Andrey Riccardiho. Začal tak, že shromáždil skupinu gymnazistů, jako byl on sám, aby společně naslouchali evangeliu a žili podle něj. První křesťanská komunita Skutků apoštolských a František z Assisi byly prvními vztažnými body Komunity.
Ikona letnic
  Kostel Sant'Egidio v Římě
Františkánská svatyně Jesliček ve skále (Rieti)
Skutečný portrét sv. Františka

Malá skupinka začala hned chodit na římskou periferii mezi chatrče, které v té době obklopovaly Řím a kde žilo mnoho chudých. Tam začala odpolední škola pro děti („Scuola popolare“, dnes „Scuola della pace“ – škola míru, kterých je ve světě v současnosti mnoho).

Chatrče blízko Cinodroma - Řím, 1968
Od té doby Komunita hodně vzrostla a dnes je rozšířena ve více než 70 zemích čtyř kontinentů. Roste samozřejmě i počet členů Komunity. Dnes je jich cca 50 000, ale určit přesný počet těch, kteří jsou různými způsoby zapojeni do mnoha služeb Komunity, je velmi těžké, protože jsou spousty lidí, kteří s Komunitou stabilně spolupracují ve své stálé službě chudým i v dalších aktivitách Sant’Egidia, aniž by přitom byli jejími členy v užším slova smyslu.
Škola míru ("La scuola popolare")

MEDIAGALLERY

SOUVISEJÍCÍ ZPRÁVY
15 Červen 2014
ŘÍM, ITÁLIE

On Sunday 15 June Pope Francis will visit the Community of Sant'Egidio. The meeting with the poor at the core of the day

IT | EN | ES | DE | FR | PT | CA | NL | RU | ID | PL | HU | CS | ZH | UK
16 Červen 2014
ŘÍM, ITÁLIE

Prayer, poor and peace in the heart of the meeting of Pope Francis with the Community of Sant'Egidio


Watch the video of the visit
IT | EN | ES | DE | FR | PT | CA | NL | RU | ID | PL | HU | CS | UK
všechny související novinky

ASSOCIATED PRESS
16 Listopad 2017
La Vanguardia
Un alma global
8 Červen 2017
OnuItalia
Sant’Egidio: piccola Onu di Trastevere entra all’Onu, alleanza strategica per la pace
10 Únor 2017
RomaSette.it
Becciu a Sant’Egidio: «I poveri siano sempre il vostro tesoro»
10 Únor 2017
L'Osservatore Romano
Una presenza vivace
10 Únor 2017
Avvenire
Roma. Becciu: Sant'Egidio porta Cristo nelle periferie
všechny tiskové související