change language
u bent in: home - vriendsc...de armen - de ouderen - hulp om ...en wonen - thuishulp - onze tussenkomst newsletterlink

Support the Community

  

Onze tussenkomst


 
afdrukvoorbeeld

THUISHULP
Onze tussenkomst

Typische kenmerken van de dienst voor thuishulp zijn de persoonlijke band met de bejaarde, de continuïteit, de flexibiliteit, het teamwork en de aanwending van alle beschikbare middelen. Bovendien is onze hulp gratis.

De persoonlijke band:
De vriendschap en de nabijheid aan de bejaarden hebben ons geholpen om op diepgaande wijze in hun wereld door te dringen. Wij ontmoeten hen niet als "cliënten" maar als mensen. Werken aan een volwassen persoonlijke band in wederzijds vertrouwen is het onmisbare uitgangspunt van elke tussenkomst. Deze band stelt ons in staat elke mens met zijn persoonlijke trekken te leren kennen, en de bejaarden niet als een categorie te benaderen maar als individuen die elk een eigen geschiedenis hebben. In de vriendschap en de persoonlijke band kan de ontmoeting tussen verschillende generaties plaatsvinden, die mensen vaak onmogelijk of in elk geval moeilijk achten.

Gratis: 
Onze vriendschap is gratis. Ze wil nooit de eigen belangen dienen en beoogt enkel het welzijn van de ander. Deze kostenloze vriendschap uit zich in een onbevooroordeelde benadering. Ze is trouw en geduldig, velt geen oordeel, zoekt geen onmiddellijk resultaat en is niet uit op een wederdienst. Zo'n benadering helpt ons om de behoeften van de bejaarden niet te schematiseren en geen vooraf vastliggende, niet-gepersonaliseerde antwoorden te geven op hun noden. 


Continuïteit::
De aanwezigheid van de Sint-Egidiusgemeenschap in de wereld van de bejaarden wordt gekenmerkt door continuïteit in de relatie met de bejaarde. Een bejaarde wordt nooit "ontslagen". Heel wat bejaarden kennen en volgen wij al meer dan 15 of 20 jaar. De volgehouden, ononderbroken relatie tussen jongeren en ouderen is een fundamenteel aspect van onze dienst geworden.

 Terwijl ze steeds ouder worden en hun fysieke toestand verslechtert, worden bejaarden vaak van de ene sociale dienst naar de andere gestuurd. Zo moeten ze op de moeilijkste momenten van hun leven van referentiepunt veranderen. Continuïteit is voor de bejaarden een garantie om langer te leven. Een vriendschap die doorheen de jaren blijft duren, betekent dikwijls het enige, onmisbare steunpunt in crisismomenten.

Flexibiliteit:
 Continuïteit in een relatie vereist ook de bereidheid en de capaciteit om onze hulp met de tijd aan te passen, afhankelijk van veranderingen die zich voordoen in de situatie van de bejaarde. Deze flexibiliteit laat ons toe om onmiddellijk te reageren op de meest verscheiden noden. Zo kunnen wij, in geval van nood, onze aanwezigheid opvoeren tot een permanentie van 24 uur op 24.

Teamwork:
Geen enkele vrijwilliger werkt op z'n eentje, ook al heeft hij een intense persoonlijke band met een bejaarde. Er zijn gemeenschappelijke momenten waarop anderen de bejaarde kunnen leren kennen. Zo kunnen in geval van nood veel vrijwilligers op een natuurlijke manier bij de mantelzorg worden betrokken.

Aanwending van alle beschikbare middelen:
Coördinatie en interactie tussen alle beschikbare krachten, zowel officiële als informele, zijn doorslaggevend om de bejaarde toe te laten tot het einde in z'n eigen omgeving te blijven wonen. De bejaarde kan dan rekenen op hulp van de eigen familie, maar ook op verschillende diensten die specifieke zorgen verlenen en op een rijk en gevarieerd net van relaties. Wie met bejaarden te maken heeft, zal inderdaad vlug ervaren hoe moeilijk het is om in je eentje te zorgen voor iemand die hulpbehoevend is. Samenwerking, coördinatie van alle vormen van mantelzorg, een netwerk van solidariteit en bescherming creëren waarin officiële diensten, vrijwilligers, familie en buren worden opgenomen, leidt tot gelukkige oplossingen. Anderzijds stellen wij vaak vast dat bejaarden die niet omringd zijn, steeds meer alleen gelaten worden: hun directe omgeving voelt zich ontmoedigd en durft niet in te grijpen uit schrik zich een te zware last op de hals te halen. Een bejaarde echter die een vriend heeft, een referentiepunt, zal makkelijker op verschillende manieren hulp krijgen. Wanneer wij bij een bejaarde op bezoek beginnen te gaan, stellen we vast dat met de tijd de kwaliteit van zijn relaties met anderen beduidend toeneemt: de buren worden bereid gevonden om kleine maar belangrijke diensten te verlenen, de familie zoekt meer toenadering en is minder angstig, enz. Rondom een geïsoleerde bejaarde groeit opnieuw een weefsel van menselijkheid. Een vriendschap die niets kost is een stimulans en een hoop voor velen.

De ouderen


 LEES OOK
• NIEUWS
7 Juli 2011

Moyo (Oeganda) – Voedsel, huizen en ... een geitje, om de leefomstandigheden van de bejaarden te verbeteren

IT | EN | ES | DE | FR | CA | NL
1 Juli 2011

Kiev (Oekraïne) – Op vakantie met de bejaarden, lang leven is een waarde voor iedereen

IT | EN | ES | DE | FR | CA | NL | RU
16 Mei 2011

Op 9 mei, de datum van het einde van de Tweede Wereldoorlog, een feest van solidariteit met personen van verschillende generaties

IT | EN | ES | DE | FR | CA | NL | RU | UK
9 Mei 2011

De vriendschap doet het leven van de bejaarden in Tanzania verrijzen

IT | EN | ES | DE | FR | CA | NL | RU
11 April 2011

Vrienden van de bejaarden in Pakistan: een bezoek aan de instelling voor bejaarden in Yohannabad

IT | EN | ES | DE | FR | NL | RU
25 Maart 2011

Uvira (Democratische Republiek Congo): De inzet van de Sant’Egidio gemeenschappen in Kivu om het leven van de bejaarden te beschermen

IT | EN | ES | DE | FR | PT | NL
alle nieuws
• PRINT
1 December 2013
Criterio

Andrea Riccardi: “No será fácil sacar a la Iglesia de su envejecimiento”

14 Juni 2017
La Vanguardia

La soledad mata a más ancianos que el calor

27 Januari 2016
Würzburger katholisches Sonntagsblatt

Keine Berührungsängste

27 Februari 2014
Toscana oggi

Anziani, case famiglia contro la solitudine

29 Oktober 2013
La Repubblica - Ed. Genova

Sant'Egidio, la forza degli anni così gli anziani insegnano la vita.

27 Oktober 2013
Avvenire - Ed. Milano

Nella casa confiscata oggi vivono gli anziani soli

alle persberichten
• EVENEMENTEN
28 Oktober 2017 | FLORENCE, ITALIË

Anziani, Festa di Sant'Abramo

Alle ontmoeting voor de vrede
• DOCUMENTEN

Intervention d'Irma, personne âgée romaine, durant la visite du pape François à Sant'Egidio

alle documenten

FOTO'S

722 bezoeken

692 bezoeken

669 bezoeken

667 bezoeken

641 bezoeken
alle gerelateerde media